Dalibor Jeremić

Upravni odbor

Diplomirani master biolog, član upravnog odbora omladinskog centra.

dalibor-93@hotmail.com