Omladinski centar Brus

Udruženje „Omladinski centar Brus“

Udruženje je osnovano 30. 10. 2013. godine. Osnivači udruženja su profesorka srpskog jezika Marija Aleksić, potpredsednica Marijana Stanisavljević i učitelj razredne nastave Ana Vukajlović. Pored redovnih članova, dobar deo u udruženju čini i oko 30 volontera sa teritorije Opštine Brus.

Delatnost Udruženja :

Udruženje postoji radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja zajednice i civilnog društva i njihovih interesa. Udruženje se osniva radi ostvarivanja sledećih ciljeva: unapređenje kvaliteta života i položaja građana, a naročito mladih; promovisanje omladinskog rada i omladinske politike; edukacija putem formalnog i neformalnog obrazovanja građana kroz kvalitetno i pravovremeno informisanje o integracionim tokovima u zemlji i inostranstvu sa posebnim osvrtom na omladinu i marginalne grupe; aktivizam, volonterizam, borba protiv korupcije i kriminala, promocija sporta i zdravih stilova života, međunarodna saradnja; zaštita ljudskih prava, prava manjina i etničkih grupa; pospešivanje razvoja lokalne zajednice pospešivanje poljoprivrede i turizma kao primarnog oblika razvoja zajednice; uspostavljanje stabilnosti i rad sa marginalnim grupama i manjinama, očuvanje kulturnog nasleđa, pospešivanje rada medija; pospešivanje održivog razvoja i zaštite životne sredine.

Unapređenje

Unapređenje kvaliteta života i položaja građana, a naročito mladih.

Edukacija

Edukacija putem formalnog i neformalnog obrazovanja građana

Promovisanje

Promovisanje omladinskog rada i omladinske politike.

Razvoj

Razvoja zajednice i civilnog društva i njihovih interesa.