2020. godina

"Brus i mladi" - U prvoj fazi projekta realizacijom dvodnevnog seminara na Kopaoniku od strane stručnih predavača govorilo se o uključenosti mladih na lokalnom nivou, ostvarivanju demokratskih prava kroz realizaciju omladinske politike, potrebama i mogućnostima za aktivno učešće u društvu i mogućnostima zapošljavanja.
Učesnici su tokom realizacije seminara pokazali visok stepen učešća i bili su naročito zainteresovani za teme koje se tiču Evropske unije, osmišljavanja uličnih akcija i na koji način mogu lakše da dođu do posla u svojoj lokalnoj zajednici. Učesnici su bili u velikoj meri interaktivni sa predavačima i kao rezultat održanog seminara osmislili su pet uličnih akcija koje će nezavisno od ovog projekta biti realizovane i na taj način prezentovaće stečeno znanje sa seminara, kroz neposrednu realizaciju uličnih akcija.

Drugu fazu projekta predstavljaju zajednički razgovori sa mladima i čelnicima Opštine Brus, a kao krajnji produkt biće napravljena platforma u okviru sajta “Omladinskog centra Brus.” Ujedno na seminaru je konkretizovano u saradnji sa mladima kako izgledaće platforma i šta sve treba da zadovoljava kada su omladinski standardi u pitanju.

Promenu koju su predstavnici udruženja postigli ovim projektom jeste veća informisanost i aktivizam mladih ljudi na celokupnoj teritoriji opštine Brus i mogućnost odlučivanja o lokalnim aktivnostima i donošenju odluka na lokalu.

Projekat “Brus i mladi” je finansijski podržan od strane Evropske unije kroz projekat “Mladi Balkana za Evropu” kojim upravlja Fondacija Centar za demokratiju.

2020. godina

Lokalna inicijativa “ uNAPREDimo zajedno” - Udruženje građana “Omladinski centar Brus” prepoznalo je obavezu i mogućnost da pokrene inicijativu “uNAPREDimo zajedno”, koje će kroz razgovore o centralnoj temi na teritoriji opštine Brus-odlazak mladih, staviti u fokus ključne, svakodnevne izazove mladih, uključujući u tom procesu i mlade i predstavnike lokalnih institucija.
Shodno tome, inicijativa je prvenstveno usmerena na mlade u u našoj opštini, a kasnije i na sve građane opštine Brus, s obzirom da konstantan odlazak mladih ostavlja dugoročne posledice na našu opštinu.

U pripremnoj fazi projekta, građani opštine Brus imali su prilike da popunjavaju gugl upitnik, koji je važan za istraživački postupak u ovoj inicijativi i koji je pomogao ovom udruženju građana da na osnovu dobijenih odgovora kreira pitanja za uživo fejsbuk uključenja, na koja su odgovarali predstavnici Kancelarije za mlade u Brusu, mladi preduzetnici koji su ostali da žive i pokreću svoj biznis u opštini Brus, budući brusoši i predstavnica “Omladinskog centra Brus.”

Izradom onlajn platforme u okviru sajta “Omladinskog centra Brus” (https://omladinskicentarbrus.com/podcast/) snimljeno je i postavljeno pet audio emisija, koje se bave različitim temama koje su od značaja za mlade u lokalnoj zajednici kao što su zapošljavanje, obrazovanje (formalno i neformalno), omladinski aktivizam i planovi lokalne zajednice kada su mladi u pitanju.

Završni događaj predstavlja volontersku akciju čišćenja gradskog parka, koja ima za cilj primer zajedničkog, sistemskog i planiranog rada za unapređenje lokalne zajednice Brus u budućem periodu. Rezultati ove lokalne inicijative biće predstavljeni gradskom veću Opštine Brus u vidu preporuka i daljoj zajedničkoj saradnji u radu sa mladimai njihovom boljem položaju.

2019. godina

„Različiti smo, a isti“ - Realizacijom projekta „Različiti smo, a isti“ održane su tri radionice u školama na teritoriji opštine Brus, na temu interkulturalnosti, geografske rasprostranjenosti, života i običaja Roma. U okviru projekta, prikazana je i predstava pod istoimenim nazivom u osnovnim školama na teritoriji Rasinskog okruga. Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

2018. godina

„Eko- Blaževo“ - Početkom oktobra meseca 2018. godine u okviru sprovođenja projekta „Eko-Blaževo“ realizovana je akcija čišćenja u selu Blaževo, kao i snimanje promotivnog video klipa uz poruku – kada pomažemo prirodi, pomažemo i na taj način drugima.

2018. godina

„Perspektiva mladih u Brusu“ - Lokalnu inicijativu „Brus i ja“ realizovano je u okviru projekta „Glas mladih u demokratskim procesima“. Tim povodom održana je debata u Srednjoj školi Brus, pod nazivom „Perspektiva mladih u Brusu“, a nakon toga snimljen je promotivni video spot, pod istoimenim nazivom.

2017. godina

Kismet - „Omladinski centar Brus“ učestvovao je kao partner u dokumentarnom filmu „KISMET“, koji je deo projekta ,,Žene Albanije i Srbije: Mi to možemo!”, u okviru platforme „LJudi Albanije i Srbije“ uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, u partnerstvu Prisustva OEBS-a u Albaniji, Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, Ministarstva obrazovanja, omladine i sporta Republike Albanije, Albanskog Nacionalnog servisa za mlade i Krovne organizacije mladih Srbije, a u okviru projekta “Povećanje regionalne povezanosti mladih Srbije i Albanije”.

2017. godina

Tragovima bruskog kraja- sredinom avgusta meseca 2017. godine realizovan je omladinsko volonterski projekat „Tragovima bruskog kraja“, u okviru Resurs centra „PROAKTIV“ Niš u partnerstvu sa „Edukativnim centrom“ Kruševac. U okviru aktivnosti, snimljena je etno pesma i promotivni video spot „Šetnala se Kuzum Stana“ uz pomoć „Etno grupe Brus“, uključujući mlade uzrasta od 15 – 30. godina.

2017. godina

Jednaki - Tokom 2017. godine, realizovan je Pilot projekat „Iskorači i Ti! Sportski. Zdravo. Bezbedno.“, koji je realizovala Krovna organizacija mladih Srbije sa partnerima Antidoping agencijom Republike Srbije, Zavodom za sport i medicinu sporta Republike Srbije i jednim od lokalnih partnera „Omladinskim centrom Brus“ na temu rodne ravnopravnosti pod nazivom „JEDNAKI“ u okviru projekta „Iskorak“, koje je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

2016. godina

Jacanje kapaciteta unije srednjoskolaca - Krajem 2016. godine, realizovan je i projekat „Jačanje kapaciteta Unije srednjoškolaca u Rasinskom okrugu (Brus)“ – projekat je podržan od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope, sprovođen i realizovan od strane OMLADINSKOG CENTRA EUNI – Niš, u saradnji sa partnerima iz Brusa (Omladinski Centar Brus) i Novog Pazara (Information System Agency). Tok projektnih aktivnosti pratilo je održavanje vršnjačkih radionica uz nadležnost mentora o značaju i mogućnosti aktiviranja kroz srednjoškolske parlamente.

2016. godina

Mi krojimo svoju budućnost - Takođe, oktobra meseca realizovan je i volonterski projekat „Mi krojimo svoju budućnost“, u okviru programa Mladi su zakon u okviru Resurs Edukativnog centra Kruševca pod finansijskim pokroviteljstvom MOS-a.

2016. godina

IzBRUSi svoj prvi grafit - Međunarodno volonterski kamp „IzBRUSi svoj prvi grafit“ realizovan je u trajanju od 10 – 21. avgusta 2016. godine, u partnerskoj saradnji sa Mladim istraživačima Srbije, pod finansijskim pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta.

2015. godina

ZaREKETiraj se- U periodu od septembra do decembra meseca 2015. godine realizovana su još tri projekta (etno festival „Zvuci bruskog kraja“ i „Šah-osmeh starosti“) finansirani od strane Lokalne samouprave Brus i volonterski projekat pod nazivom „ZaREKETiraj se“ u okviru programa Mladi su zakon 2015.

2015. godina

Sredimo Brus - U avgustu mesecu 2015. godine realizovan je Međunarodno volonterski kamp “Sredimo Brus“ u trajanju od deset dana, raspisan od strane MIS-a pod finansijskim pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta, u okviru programa Mladi su zakon 2015. godine.

2015. godina

Razvoj inkluzivnog obrazovanja na teritoriji opštine Brus - krajem marta, 2015. godine, kao partner na projektu “Omladinski centar Brus“ je učestvovao u realizaciji projekta „Razvoj inkluzivnog obrazovanja na teritoriji opštine Brus.

2014. godina

Bibliosfera - sredinom 2014. godine „Omladinski centar Brus“, sarađivao je sa Bibliotekom u Brusu kao partner na projektu „Bibliosfera.“